folkeskolen matematik matematikopgaver online undervisning
download online undervisning opgaver facitliste

Opgaver for 1. - 2. klasse
Online-opgaver

 1. Plusstykker
 2. Minusstykker
 3. Gangestykker
Materiale til download

 1. Plus/minus-spil
 2. Baglæns-spil
 3. Gør talskibet sejlklar
 4. Byg taltårnet færdig (1)
 5. Byg taltårnet færdig (2)
 6. Lav plusstykker (1)
 7. Lav plusstykker (2)
 8. Lav minusstykker (1)
 9. Lav minusstykker (2)
 10. Tabel spil
 11. Tabel øvelser
 12. Kombinatorik
Træningsopgaver til udskrivning

 1. Plusstykker (lodret)
 2. Plusstykker (vandret)
 3. Plusstykker (regnerammer)
 4. Plusstykker uden 10'er overgang (lodret)
 5. Plusstykker uden 10'er overgang (vandret)
 6. Plusstykker uden 10'er overgang (regnerammer)
 7. Minusstykker (lodret)
 8. Minusstykker (vandret)
 9. Minusstykker (regnerammer)
 10. Minusstykker 'uden at låne' (lodret)
 11. Minusstykker 'uden at låne' (vandret)
 12. Minusstykker 'uden at låne' (regnerammer)
 13. Læg tre tal sammen
 14. Hvad skal der lægges til?
 15. Indsæt <, =, > (Plusstykker)
 16. Indsæt <, =, > (Minusstykker)
 17. Indsæt <, =, > (Gangestykker)
 18. Gangestykker
 19. Gangestykker (regnerammer)
 20. Gang 3 tal med hinanden (regnerammer)
 21. Talrækker
 22. Kryds og tværs